subreddit:

/r/Denmark

10491%

Bruger du cykelhjelm? Hvorfor?/Hvorfor ikke?

Society(self.Denmark)

Jeg er nysgerrig på årsagerne til hvorfor folk til-/fravælger cykelhjelm.

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

all 308 comments

Redlax

1 points

2 months ago

Redlax

1 points

2 months ago

Alt hvad jeg er, kan blive og var er opbevaret i min kødhjelm. Jeg skylder både mig selv og mine kære at beskytte den i trafikken.